คาสิโนออนไลน์

คาสิโนออนไลน์

นักโบราณคดีผูกกระดูกโบราณเข้ากับการจลาจลบนหิน Rosetta

นักโบราณคดีผูกกระดูกโบราณเข้ากับการจลาจลบนหิน Rosetta

โครงกระดูกแสดงให้เห็นการลุกฮือที่เกิดขึ้นได้ยากเมื่อประมาณ 2,200 ปีก่อน SAN DIEGO — ซากนักรบที่ถูกขุดขึ้นมาเมื่อประมาณ 2,200 ปีก่อน ให้หลักฐานทางกายภาพที่หายากของการจลาจลซึ่งอธิบายไว้ใน Rosetta Stone นักวิทยาศาสตร์กล่าว นักโบราณคดี Robert...

Continue reading...